Όροι χρήσης

Greco-RisksΌροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ισχύουν οι κάτωθι όροι χρήσης – αποποίηση ευθύνης οι οποίοι μπορεί να αλλάζουν ή να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση και τους οποίους θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί προκειμένου να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, αναφερόμενη ή μη εδώ, ο κάθε επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου τον επισκέπτεται με δική του και μόνο αποκλειστική ευθύνη, αποδεχόμενος αυτομάτως ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους – προϋποθέσεις χρήσης – αποποίηση ευθύνης, άνευ άλλης διατυπώσεως.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δύναται να μεταβάλλονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από το περιεχόμενο της σελίδας και τα όσα δημοσιεύονται σε αυτή δεν προκύπτει καμία υποχρέωση ή νομική δέσμευση για τους συμμετέχοντες φορείς ως προς το περιεχόμενο του έργου, ως προς τη λειτουργία του συστήματος και ως προς την παροχή δικαιωμάτων χρήσης προς τρίτους. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας και οι συμμετέχοντες στο έργο φορείς δεν εγγυώνται ότι οι όποιες εικόνες και οι όποιες περιγραφές του προϊόντος και των υπηρεσιών που προβάλλονται αντανακλούν ή παρουσιάζουν με ακρίβεια το προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, είναι διαθέσιμες, θα προσφέρονται ή θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του έργου ή μετά το τέλος αυτού.

Οι πληροφορίες και τα περιεχόμενα του διαδικτυακού ιστοτόπου απαγορεύεται να αντιγράφονται, να αναπαράγονται ή να χρησιμοποιούνται από τρίτους. Για οποιαδήποτε αναδημοσίευση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, μερικώς ή ολικώς, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των διαχειριστών. Ορισμένες από τις εικόνες του παρόντος ιστοτόπου ενδέχεται να είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ άλλες ενδέχεται να υπόκεινται σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αναπαραγωγή εικόνων από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ακόμα και σε περίπτωση που αυτές τεκμαίρεται από το χρήστη ότι είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς έγγραφη βεβαίωση των διαχειριστών ότι πράγματι η συγκεκριμένη εικόνα ή εικόνες που αναπαράγονται είναι ελεύθερη ή ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων ή χωρίς έγγραφη άδεια των κυρίων των πνευματικών δικαιωμάτων των εικόνων, όπου και όταν αυτά υφίστανται.

Αποποίηση Ευθύνης

Δε φέρουμε απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, από οποιουδήποτε είδους επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια πληροφοριών ή υπηρεσιών, την πρόσβαση ή τη μη ικανότητα πρόσβασης του χρήστη στις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες, τη δική σας χρήση και στήριξη σε διαθέσιμες ή μη διαθέσιμες πληροφορίες, την ύπαρξη τυχόν στοιχείων με βλαπτικές ικανότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη ή την ύπαρξη τυχόν ιού – ο κάθε χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του με τη χρήση αντιικού λογισμικού. Επιπλέον δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αποθετική, έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική ζημιά, οποιουδήποτε είδους, ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κι αυτών που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, την απώλεια των συμβάσεων, η υπεραξία, τα δεδομένα , πληροφορίες, εισόδημα, αναμενόμενες εξοικονομήσεις ή επιχειρηματικές σχέσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές σε ιστότοπους άλλων, τρίτων μερών, στους οποίους οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν ασκούν κανέναν έλεγχο, ακόμα και εάν οι ιστότοποι αυτοί τελούν υπό τη διαχείριση των συμμετεχόντων στο έργο φορέων. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν είναι υπεύθυνοι ούτε εγγυώνται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή για άλλο υλικό που παρέχεται ή είναι διαθέσιμο από τους άλλους αυτούς ιστότοπους, ούτε συνολικά για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων τρίτων, συμμετεχόντων φορέων στο έργο ή άλλων προσώπων ή οντοτήτων, που συνδέονται με (υπερ)συνδέσμους (links) από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προξενηθεί από μία τέτοια πρόσβαση. Το ίδιο ισχύει και για όσους ιστότοπους περιλαμβάνουν παραπομπές προς σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

GRECORISKS Hellenic Natural-Hazards Risk-Management System of Systems.