Δικαιούχοι | Beneficiaries

Greco-RisksΔικαιούχοι

ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και Συμβούλων
Epsilon-sm

H ΕΨΙΛΟΝ είναι μέλος του Group των ανεξάρτητων εταιρειών που πρωτοιδρύθηκε το 1985 στις ΗΠΑ και στη συνέχεια εδραιώθηκε στην Ευρώπη. Σήμερα γραφεία του Group λειτουργούν, ως ανεξάρτητες εταιρείες, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ρωσία, την Μάλτα, την Βουλγαρία και αλλού. Η ΕΨΙΛΟΝ δραστηριοποιείται στους τομείς (1) Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Υδάτων & Περιβάλλοντος (Water, Environment & Civil Engineering), (2) Γεωπληροφορικής & Κοινωνίας της Πληροφορίας (Geoinformatics & Infosociety), (3) Διαστημικής, Αεροπλοΐας & Επικοινωνιών (Space, Aviation & Communications) και (4) Διαχείρισης & Οικονομικών Επιστημών (Management & Economics), προσφέροντας σε διεθνές επίπεδο (i) υπηρεσίες μελετών, (ii) υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, (iii) πρωτογενή έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας (RTD) επενδύοντας σε δραστηριότητες έρευνας >10% του καθαρού της κέρδους, (v) προϊόντα γεωπληροφορικής, γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές, (vi) υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), καθώς και (vi) υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΨΙΛΟΝ | Μονεμβασίας 27, 15125 Μαρούσι | Tηλ: +30 210 68 98 610 Φαξ: +30 210 68 42 420 Εmail: central@epsilon.gr

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EKPA-logo_UoA-sm

Η έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Σεισμολογίας χρονολογείται από το 1929, με κύριους άξονες δραστηριότητας και προσφοράς του την εκπαίδευση των φοιτητών του Φυσικού και Φυσιογνωστικού (σημερινού Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) Τμήματος και την ενόργανη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου έχει κατ’ επανάληψη βραβευτεί από τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμβολή του στην άμεση έρευνα και αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των καταστρεπτικών σεισμών (π.χ. Ηγουμενίτσας 1979, Αλκυονίδων 1981, Καλαμάτας 1986, κλπ.). Η μακρόχρονη εμπειρία των μελών του Εργαστηρίου απεικονίζεται στις εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και την ενεργό συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, τις αναθέσεις μελετών για έργα μεγάλης κλίμακας από υπουργεία και από τις συνεργασίες, με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνούς κύρους και με μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες. Με αυτό το δυναμικό, αλλά και τη σύγχρονη υλικοτεχνική του υποδομή, το Εργαστήριο είναι σε θέση να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του με σύγχρονα μέσα, καθώς και να αναλάβει και να φέρει σε πέρας σεισμολογικές και γεωφυσικές μελέτες που απαιτούν άριστη γνώση των σύγχρονων μεθόδων που εφαρμόζονται διεθνώς, αλλά και αυτών που βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο έρευνας. Το Εργαστήριο συμμετέχει στο εθνικό σεισμολογικό δίκτυο με τελευταίας τεχνολογίας σεισμογράφους που λειτουργούν σε συνεχή βάση και αποστέλουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο | Μακροσεισμική βάση δεδομένων ιστορικών σεισμών Χάρτες κατανομής σεισμικής επιτάχυνσης σε πραγματικό χρόνο

Εργαστήριο Σεισμολογίας | Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 84 | Τηλ: 210 7274 421 Φαξ: 210 7274 787 | Email: Δρ Βασιλική Κουσκουνά: vkouskouna@geol.uoa.gr, Δρ Γεώργιος Καβύρης: gkaviris@geol.uoa.gr, MSc Ιωάννης Μισαηλίδης: jmisail@geol.uoa.gr, MSc Νικόλαος Σακελλαρίου: nsakel@geol.uoa.gr, MSc Γεώργιος Σακκάς: sakkasg@geol.uoa.gr 

 

Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή

Logo-ATESE2014

Η ΑΤΕΣΕ ιδρύθηκε τον Μάιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Έργων Υψηλής Τεχνολογίας, όπου ειδικεύεται στην ολοκλήρωση συστημάτων με αναφορά σε συστήματα αεροναυτιλίας, τηλεπικοινωνιών, μετεωρολογίας και πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα των Συστημάτων Άμυνας & Ασφαλείας με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με συστήματα ελέγχου και διοίκησης πραγματικού χρόνου. Επιπλέον η ΑΤΕΣΕ διαχειρίζεται Κατασκευαστικά Έργα του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατέχοντας πτυχίο 5ης τάξεως, όπου δραστηριοποιείται σε όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και οδικών έργων. Tέλος έχει σημαντική παρουσία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς διαχειρίζεται έργα ΑΠΕ και κατέχει ηλιακά και αιολικά πάρκα συνολικής ονομαστικής ισχύος άνω των 290 MW. Η ΑΤΕΣΕ μέσω της δραστηριοποίησής της στους ανωτέρω τομείς έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία και υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό ώστε να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα έργων και συμβάσεων.

Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. | Σορβόλου 2, 116 36 Aθήνα | Τηλ:  210 924 5398 Φαξ: 210 921 1806 Εmail: info@atese.gr

 

DASYC Α.Ε.

Dasyc-sm

H DASYC ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής προηγμένης τεχνολογίας πλαστικών και σύνθετων υλικών έχοντας την εμπειρία άνω των 30 ετών παραγωγής και συμμετοχής σε ρόλο κύριου υποκατασκευαστή πλαστικών μερών για λογαριασμό βιομηχανιών αεροδιαστημικής, ηλεκτρονικών, αμυντικών συστημάτων καθώς και αυτοκινητοβιομηχανιών. Με σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, εμβαδού 2.500 m2, κοντά στην Θήβα η DASYC μπορεί να παράσχει ένα πλήρες φάσμα κατασκευαστικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό του προϊόντος, την κατασκευή, παραγωγή και σύνθεσή του είτε αυτό αφορά κατασκευή εξειδικευμένων εργαλείων, είτε ειδικού σύνθετου πλαστικού μέρους ή υπομονάδας.

DASYC A.E. | Κεντρικά γραφεία: Αρδηττού 32 (5ος), 11636 Αθήνα | Τηλ: 210 2018 802 Φαξ: 210 2018 803 Email: info@dasyc.gr

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

2014-11-12_185646-sm

Στο έργο συμμετέχει το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Το Πρόγραμμα είναι ένας άξονας δράσης που ξεκίνησε σαν πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΠΤ το δεύτερο εξάμηνο του 1998. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι η σύγκλιση των Προγραμμάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με την δημιουργία πιλοτικών έργων γύρω από τεχνολογίες αιχμής τις οποίες το Ινστιτούτο εκτιμά σαν ερευνητικές περιοχές μελλοντικής σημασίας στις οποίες διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και προτίθεται να επενδύσει είτε με την μορφή ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού, είτε με την μορφή εσωτερικής επένδυσης είτε με την μορφή χρηματοδότησης από θεσμικούς ή ιδιωτικούς φορείς. Το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Συστημάτων αναπτύσσει σειρά τεχνολογιών που σχετίζονται με τους τομείς ασφάλειας, ενισχυτικής διαβίωσης, γεω-πληροφορικών συστημάτων GIS, εφαρμογών με βάση το στίγμα του χρήστη, τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-ιατρικής.

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 15310 Αγ. Παρασκευή | Τηλ: 210 6503 148 – 210 6503 153 Φαξ: 210 6532 175 | Email: Δρ. Σ.Χ.Α. Θωμόπουλος: scat@iit.demokritos.gr, Δρ. Δημήτρης Μ. Κυριαζάνος: dkyri@iit.demokritos.gr, Ναντίν Σιμάτου: nadines@iit.demokritos.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2014-11-12_185810-sm

Το Εργαστήριο Μετεωρολογίας ιδρύθηκε το 1970 και υπάγεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διδάσκονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και διεξάγεται έρευνα και παρέχονται υπηρεσίες στους τομείς της μετεωρολογίας, κλιματολογίας, πρόγνωσης καιρού, περιβαλλοντικής φυσικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από 5 μόνιμα μέλη ΔΕΠ, καθώς και από 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας, ΤΚ-45110, Ιωάννινα | Τηλ: 26510-08470 Φαξ: 26510-08671 Email: pkassom@uoi.gr

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

civil_prot-sm

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ως αποστολή την μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την ενημέρωση, την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στα πλαίσια αυτά είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων των φάσεων προετοιμασίας, κινητοποίησης και συντονισμού δράσης της πολιτικής προστασίας. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Η ΓΓΠΠ συμμετέχει σε πολυάριθμες διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες και πρωτοβουλίες ως Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. και στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών.

 

Eurolife ERB Ασφαλιστική

eurolife new COLOR gr hi res-sm

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι ο 3ος Ασφαλιστικός Όμιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά. Από την ημερομηνία ίδρυσής της έως σήμερα, η Eurolife ERB έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο σχεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου/σύνταξης, την προστασία της ζωής του, της περιουσίας του, της επιχείρησής του, καθώς και την κάλυψη εξόδων που αφορούν την υγεία του. Από το 2008, η δραστηριότητα της Eurolife εκτείνεται και στη Ρουμανία μέσω 2 θυγατρικών εταιριών, Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, και στρατηγικό επενδυτή την Bancpost. Με κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της και με την αξιοπιστία του Ομίλου Eurobank, η Eurolife ERB Ασφαλιστική βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της για να καλύψει υπεύθυνα τις ασφαλιστικές τους ανάγκες.

Eurolife ΕRB Ασφαλιστική | Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σμύρνη | Tηλ. 210 9555600 Φαξ: 210 9303987 Εmail: info@eurolife.gr

Learn more about the Beneficiaries here.

GRECORISKS Hellenic Natural-Hazards Risk-Management System of Systems.