Διαδικτυακή πλατφόρμα

Greco-RisksΔιαδικτυακή πλατφόρμα

Το τελικό προϊόν του Greco-Risks είναι μία διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) στην οποία περιλαμβάνονται 9 συνιστώσες / δομοστοιχεία (risk modules) για την ανάλυση / χαρτογράφηση ισάριθμων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων στον ελλαδικό χώρο. Υπό την τεχνολογική «ομπρέλα» του Greco-Risks περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα οι παρακάτω κίνδυνοι: σεισμός, δασική πυρκαγιά, κατολίσθηση, εδαφική παραμόρφωση, ηφαίστειο, τσουνάμι, ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες και βιομηχανικό ατύχημα. Η πλατφόρμα προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης και χαρτογράφησης κινδύνου μέσω ενός εύχρηστου συστήματος, ενώ περιλαμβάνει και συνιστώσα εκκένωσης πληθυσμού με αποτελέσματα προσομοίωσης διαθέσιμα σε μορφή διαγραμμάτων.

Η εκτίμηση και η χαρτογράφηση των κινδύνων αποτελεί βασικό παράγοντα στην υποβοήθηση του σχεδιασμού των επενδύσεων και την αντιμετώπιση άμεσων και σοβαρών απειλών και κινδύνων. Η προσπάθεια του Greco-Risks εστιάζεται στην κατάλληλη επιλογή και προσαρμογή της υπάρχουσας γνώσης και πληροφορίας, καταλόγων και δεδομένων για απεικόνισή τους σε ένα ενιαίο σύστημα υποβοήθησης και υποστήριξης αποφάσεων.

GRECORISKS Hellenic Natural-Hazards Risk-Management System of Systems.